Bob Vanden Berghe

De Cirkante is zonder twijfel het meest bekende en meest gepubliceerde meubel van de firma Vanden Berghe-Pauvers. Dit Gentse meubelatelier sloot in 2011 de deuren, na 270 jaar productie van vader op zoon. Het bedrijf werkte samen met tal van bekende ontwerpers – onder wie Jos De Mey en Gaston Eysselinck – en ontwierp eigentijdse, kwaliteitsvolle meubelen die aantrekkelijk en bereikbaar moesten zijn voor de middenklasse.

Sinds eind jaren zestig was de laatste generatie aan zet, met binnenhuisarchitect Bob Vanden Berghe, broer Dries (verkoop & co designer) en zus Hilda (administratie). Soberheid, de juiste verhoudingen en kwaliteit kenmerkten de meubels van Vanden Berghe-Pauvers. “We wilden ‘smaakvormers’ zijn. Onze vader trok in het hele land naar expo’s voor boerinnenbonden en arbeidersvrouwen om mensen te wijzen op moderne meubels – mooi, functioneel en bruikbaar. We hielden van ontwerpen en zagen achteraf wel of iets verkocht”, vertelde Bob Vanden Berghe daarover bij de sluiting van de ateliers in 2011.